Blood Donations Crucial efter helgdagar

Blood Donations Crucial efter helgdagar

Under en genomsnittlig vecka får Memorial Blood Centers cirka 2000 blodenheter från invånarna i Twin Cities. Under en semestervecka kan det antalet sänkas i hälften.

‘Vi är i trubbel om vi inte får 2000, och ibland över semestern är det numret närmare 1000,’ sa Capetz. ‘Och det är farligt för oss.’

Här är några uppgifter om hur man donerar:

Vilka typer av donationer kan en givare göra?

Medan helt blod är den vanligaste donationen, kan en givare också ge blodplättar, röda blodkroppar och plasma.

Ska jag förbereda innan jag donerar?

Det rekommenderades att en givare dricker mycket vätska på dagen för hans donation. Det rekommenderas också att givaren äter massor av järnrika livsmedel, särskilt under veckorna före donation.

Om en givare tar mediciner, ta med den informationen såväl som ett givarkort (om givaren har en), ett körkort eller två andra former av identifiering.

Hur fungerar donationsprocessen?

Vanligen fyller en givare ett formulär som frågar om ditt namn, adress, telefonnummer och donatoridentifikationsnummer, om givaren har en. Donatorn svarar på frågor om hans / hennes personliga hälsa och platser som han / hon nyligen har reste under en privat intervju med en anställd på donationsplatsen. Givartemperaturen, hemoglobin, blodtryck och hjärtfrekvens kontrolleras också.

Om donatorn anses lämplig att ge blod, kommer den faktiska donationsprocessen att ta ungefär 10 minuter för helblods donationer eller ungefär två timmar för trombocyt-, rödcells- eller plasmadonationer.